OpłatySkładka na Fundusz plastyczny


w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100 złotych na semestr.


- wpłaty na I semestr należy uiścić do dnia 30.09.2020r. kl. I-IV
- wpłaty na II semestr należy uiścić do dnia 15.11.2020r. kl.IV oraz do 31.01.2021r.- klasy I-III

Wpłaty należy kierować na konto:
/ Nowy numer konta od 1 czerwca 2019 /

dane konta:


RADA SZKOŁY PRZY PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE
UL. KURKOWA 1, 70-543 SZCZECIN

15 1090 1492 0000 0001 4264 5290
Santander Bank Polska S.A.

z dopiskiem: darowizna na Radę Szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa.
Składka na Komitet Rodzicielski


w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 10 złotych na miesiąc
Prezydium Komitetu Rodzicielskiego uprzejmie prosi o systematyczne wpłaty najlepiej w trybie
- semestralnym 5 x 10
- lub rocznym 10 x 10
Wpłaty należy kierować na konto:
Komitet Rodzicielski przy PLSP Szczecin, Santander Bank Polska S.A.
20 1090 2268 0000 0001 4505 4583
z dopiskiem: darowizna na Komitet Rodzicielski, imię i nazwisko ucznia, klasa.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Constantina Brancusiego w Szczecinie
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat: 91/488-13-14 ,
+48 690637242
e-mail: lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie